Använd vår hemleverans30 dagars öppet köpKöp nu, betala i slutet av juni

Spana in dagens bästa erbjudanden

Incitamentsprogram

Det finns för närvarande två pågående incitamentsprogram:

70 000 teckningsoptioner från incitamentsprogram, som beslutades av årsstämman den 7 juni 2016, är överlåtna från det helägda dotterbolaget Sportamore Incentive AB till nyckelpersoner i Sportamore. Teckningsoptionerna ger respektive innehavare rätt att under tiden från och med den 8 juni 2020 till och med den 22 juni 2020, för varje option, teckna en aktie i Sportamore AB (publ) till ett pris motsvarande 62,44 kronor.

Efter beslut på extra bolagsstämma den 17 december 2018 har Sportamore under det fjärde kvartalet 2018 ställt ut 300 000 stycken teckningsoptioner riktat till nyckelpersoner inom Bolaget. Teckningsoptionerna ger respektive innehavare rätt att under tiden från och med den 10 januari 2022 till och med den 24 januari 2022, för varje option, teckna en aktie i Sportamore AB (publ) till ett pris motsvarande 103,28 kronor.

Om samtliga i Bolaget utestående teckningsoptioner utnyttjas blir utspädningseffekten maximalt cirka 3,68 procent.