Väsentliga händelser och rapportdatum

2018-07-19 (kl 13.00): Delårsrapport jan-juni 2018

2018-10-24 (kl 08.00): Delårsrapport jan-sept 2018

2019-02-22 (kl 08.00): Bokslutskommuniké jan-dec 2018