Väsentliga händelser och rapportdatum

2017-10-26 (kl 08.00): Delårsrapport juli-sept 2017

2018-02-23 (kl 08.00): Bokslutskommuniké jan-dec 2017

2018-04-19 (kl 08.00): Delårsrapport jan-mars 2018

2018-05-22 (kl 16.00): Årsstämma 2018 på Sportamores huvudkontor i Bromma, Stockholm

2018-07-19 (kl 13.00): Delårsrapport jan-juni 2018

2018-10-24 (kl 08.00): Delårsrapport jan-sept 2018

2019-02-22 (kl 08.00): Bokslutskommuniké jan-dec 2018