Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015

Sportamore AB (publ) (Nasdaq Stockholm) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 31 december 2015.

1 oktober – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 174,5 (118,6) MSEK i det fjärde kvartalet.
 • Försäljningstillväxten under perioden var 47 (33) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till +0,8 (-7,7) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning 0,06 (-0,93) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -34,9 (-24,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar, EBITDA, uppgår i segmentet Sverige under perioden till +6,6 (-3,0) MSEK.

1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 542,3 (369,8) MSEK för perioden.
 • Försäljningstillväxten under perioden var 47 (35) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -37,5 (-13,2) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning -4,43 (-1,55) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -54,8 (-11,8) MSEK.
 • EBITDA för perioden uppgår i segmentet Sverige till +0,6 (-3,4) MSEK.

"Sportamore fortsätter under det fjärde kvartalet sin tillväxtresa med en försäljningsökning om 47% procent mot föregående år samtidigt som bolaget går med vinst. 2015 blir också första året som bolaget levererar ett positivt helårsresultat i hemmamarknaden Sverige, vilket naturligtvis är en viktig milstolpe i bolagets historia.

I kvartalet har bolaget också satt nya rekord i såväl besök som orderingång. Antalet besök i kvartalet har för första gången överstigit tio miljoner och i november passerade orderingången 110 000 order under en kalendermånad. Rekorden är tydliga tecken på att bolagets marknadsföringssatsningar fortsätter ge avsedd effekt och det är extra roligt är att vi parallellt med dessa satsningar i kvartalet uppvisar lönsamhet, inte bara i vår hemmamarknad Sverige utan i bolaget som helhet. Detta ligger väl i linje med vårt finansiella mål att gradvis skifta fokus från maximal tillväxt till tillväxt under lönsamhetsförbättring.

Bolaget har stärkt sin ställning i samtliga nordiska marknader under kvartalet. Vi fortsätter sträva efter att leverera marknadens bästa serviceerbjudande och att ta hand om våra nya och existerande kunder på bästa sätt. Under 2015 adderade vi över 150 000 kunder till vår aktiva kundstock som nu uppgår till 550 000 aktiva kunder. Hela 37 procent av dessa återkommer redan inom 90 dagar för att göra sitt nästa köp. Den sammantagna tillväxten är således en effekt av dels en stor ökning i antalet aktiva kunder, men också ett högre genomsnittligt engagemang per kund där antalet order per aktiv kund och spendering per köp uppvisar positiv utveckling på såväl kvartals- som årsbasis.

Nettoomsättningen i det fjärde kvartalet uppgår till 174,5 (118,6) MSEK, en tillväxttakt om 47 procent mot föregående år. Nämnvärt i sammanhanget är att kvartalet har präglats av varierade väderförutsättningar där den övervägande delen av den nordiska befolkningen inte fick vinterklimat förrän efter julhelgen. Detta har haft en hämmande effekt på försäljningsutvecklingen, framförallt under den viktiga decemberhandeln. Övriga Norden1representerar 37 procent av försäljningen och bruttomarginalen förbättras till 34,4 (32,2) procent. Det sammanlagda resultatet (EBITDA) för bolaget uppgår till 1,2 MSEK, att jämföra med -7,3 MSEK för samma period föregående år. Resultatförbättringen ligger i linje med bolagets ambition att leverera förbättrad lönsamhet mot föregående år.

I segmentet Sverige levererar bolaget ett EBITDA-resultat på 6,6 MSEK eller 6,0 procent i ett kvartal där vi gradvis återgått till en mer normaliserad nivå på marknadssatsningar. I övriga Norden fortsätter de tillväxtorienterade marknadsföringssatsningarna och bolagets totala marknadsföringskostnader i kvartalet uppgår till 22,1 MSEK.

Bolagets finansiella position är fortsatt stark och kassan uppgår på balansdagen till 40,3 MSEK.

Lagervärdet vid periodens slut uppgick till 106,3 MSEK. Den löpande lageromsättnings-hastigheten är trots höstens uppbyggnad av varulager i nivå med föregående år och varulagret är fortsatt kurant, mindre än 11 procent härstammar från tidigare säsonger.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -34,9 (-24,2) MSEK, en differens mot föregående år hänförlig till fortsatta marknadsföringssatsningar och den uppbyggnad av varulager som erfordrats för att svara upp mot ökad efterfrågan. Bolaget kommer fortsatt att uppvisa planenliga säsongsvariationer i kassaflöde, vilket kommer att kunna hanteras med nuvarande kassa.".

Johan Ryding, VD

 

För ytterligare information, besök www.sportamore.se/ir eller kontakta:

Johan Ryding, VD
Telefon: 0705 56 22 26

Petter Blid, Finanschef
Telefon: 0707 41 22 88


Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens största och snabbast växande sportbutik på nätet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första handelsdag på nätet 1 maj 2010. I maj 2015 noterades bolaget på NASDAQ Stockholm och under 2014 attraherade Sportamore över 20 miljoner besökare och blev utnämnda till Årets e-handel av såväl Internetworld som på Nordic eCommerce Awards. Under 2015 har Bolaget fortsatt vinna priser och blivit utsedda till Årets Nätbutik inom Sport och Outdoor av Prisjakt medlemmar samt Årets Kundtjänst på Nordic E-Commerce Awards, ett pris Bolaget även fick 2014 då man även vann Årets Nätbutik i kategorin Sport och Outdoor av Prisjakts medlemmar. Sportamore säljer cirka 15 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti.

För mer information www.sportamore.se.