Winter Sale: 30-70% rabatt!

Pressmeddelanden

Sportamore utses till Årets Nätbutik 2017 inom kategorin "Sport, hälsa och fritid"

Nyhet

2017-12-08 09:32 -
Läs mer

Sportamore ökade 129% under Black Friday – order varannan sekund

Nyhet

2017-11-27 08:31 -
Läs mer

Singles Day genererar orderrekord för Sportamore

Nyhet

2017-11-14 10:36 -
Läs mer

Sportamore delårsrapport 1 juli- 30 september 2017

Pressmeddelande

2017-10-26 08:00 -
Läs mer

Teckningsoptionsöverlåtelse

Pressmeddelande

2017-07-21 15:50 -
Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Pressmeddelande

2017-07-20 12:59 -
Läs mer

Sportamore vinner priset Årets e-handel på Retail Awards

Nyhet

2017-05-18 12:42 -
Läs mer

Sportamore vinner priset Årets e-handel 2017

Nyhet

2017-05-11 15:58 -
Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2017 Sportamore AB (publ)

Pressmeddelande

2017-05-09 18:13 -
Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

Pressmeddelande

2017-04-20 08:00 -
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Sportamore AB (publ)

Pressmeddelande

2017-04-06 11:33 -
Läs mer

Ökning av antalet aktier i Sportamore AB (publ)

Pressmeddelande

2017-03-31 08:30 -
Läs mer

SPORTAMORE HUVUDSPONSOR AV TJEJMILEN

Nyhet

2017-03-20 16:00 -
Läs mer

Sportamore genomför en riktad nyemission om 853 073 aktier och tillförs härigenom cirka 89,6 miljoner kronor – emissionen kraftigt övertecknad

Pressmeddelande

2017-03-16 08:00 -
Läs mer

Sportamore utreder förutsättningar för att genomföra en riktad nyemission

Pressmeddelande

2017-03-15 17:31 -
Läs mer

Sportamore vinner priset Årets Bästa E-handelssajt 2017

Nyhet

2017-03-07 11:01 - Internet World utser varje år de 100 bästa sajterna i Sverige och för andra året i rad vinner Sportamore kategorin Sverige bästa e-handelsajt.
Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016

Pressmeddelande

2017-02-22 08:00 -
Läs mer

Förändring i Sportamores styrelse

Pressmeddelande

2017-02-10 16:10 - Sportamore AB (Publ) meddelar idag att styrelseledamoten Håkan Lindström valt att lämna bolagets styrelse.
Läs mer

Sportamore AB (publ) investerar i automatiserad lagerlösning

Pressmeddelande

2017-01-13 15:30 -
Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

Pressmeddelande

2016-10-25 08:00 -
Läs mer

Sportamore AB (publ) flyttar till nytt lager

Pressmeddelande

2016-09-08 10:00 - Sportamore meddelar idag att bolagets logistikverksamhet flyttar till nytt lager. Flytten skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt och ökad effektivitet.
Läs mer

Sportamore lanserar Sportamore Outlet i Norge, Finland och Danmark

Pressmeddelande

2016-09-05 11:30 -
Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

Pressmeddelande

2016-07-21 13:00 - Sportamore AB (publ) (Nasdaq Stockholm) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 30 juni 2016.
Läs mer

Ny ekonomichef Sportamore AB (publ)

Pressmeddelande

2016-07-07 11:00 - Sportamore AB (Publ) meddelar idag förändringar i bolagets ledning.
Läs mer

Kommuniké från årsstämma

Pressmeddelande

2016-06-07 17:04 - Sportamore AB (publ) höll årsstämma den 7 juni 2016 varvid i huvudsak följande beslut fattades.
Läs mer

Sportamores årsredovisning 2015

Pressmeddelande

2016-05-09 11:00 - Sportamore AB (publ) meddelade idag att bolaget har publicerat sin årsredovisning för 2015. Årsredovisningen återfinns på Sportamores hemsida, www.sportamore.se/ir.
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Sportamore AB (publ)

Pressmeddelande

2016-05-04 09:16 -
Läs mer

EP-Access: Sportamore - Håller högt tempo i affären

Nyhet

2016-04-29 12:26 - Under det första kvartalet för 2016 uppgick nettoomsättningen till 145,1 (103,7) SEKm, vilket motsvarar en fantastisk tillväxt på 40 % YoY. Detta förklaras av en ökning av aktiva kunder men även av ett högre genomsnittligt engagemang per kund. Det är väldigt imponerande att Sportamore leverera denna tillväxt i ett annars historiskt svagt kvartal som även inkluderade påskhelgen. Påsken är en historisk svag handels helg. Den nya strategin som lades så sent som i höstas ger resultat. Huvudpunkten i strategin var och är att Sportamore i fortsättningen skall växa under lönsamhet, vilket de gör i kvartalet. De kommer att fortsätta hålla fokus på att attrahera nya kunder och de har i dagsläget 600.000 aktiva kunder. Vi tror på en fortsatt tillväxt och det under lönsamhet men man bör vara beredd på att det fortsatt kan ske större säsongsvariationer.  Det kommer få aktiekursen att vara volatil, Sportamore verkar ändå ha hittat formen.
Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Pressmeddelande

2016-04-22 08:00 - Sportamore AB (publ) (Nasdaq Stockholm) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 31 mars 2016.
Läs mer

Förändring i Sportamores ledning

Pressmeddelande

2016-04-19 13:30 - Sportamore AB (Publ) meddelar idag att bolagets finanschef Petter Blid har valt att gå vidare till nya utmaningar utanför bolaget. Rekryteringsprocessen för att hitta Petter Blids efterträdare har inletts.
Läs mer

Sportamore vinner priset Årets bästa e-handelssajt 2016

Pressmeddelande

2016-03-14 08:00 -
Läs mer

EP-Access: Sportamore - Tillväxtresan fortsätter

Nyhet

2016-03-02 11:49 - Omsättningen för kvartalet uppgick till 174 (118,6) MSEK och var i linje med vår förväntan och representerar en väl tilltagen tillväxt Q/Q. Vi ser samma scenario för helåret där omsättningen uppgick till 542 (369)  MSEK och tillväxten landar på 47 % Y/Y. Vad som är positivt för kvartalet är att bolaget uppvisar svarta EBITDA siffror och då för hela koncernen. EBITDA för Q4 uppgår till 1,2 (-7,4) MSEK, där Sverige bidrar med +6,6 (-3,0) MSEK. Sverige uppvisar även positiva siffror på helåret medan EBITDA för koncernen uppgår till -36,3 (-11,9) MSEK. Vi ser fortsatt att bolaget växer på topline och fortsätter således sin tillväxtresa, övriga Norden växer med hela 104 % YoY. Vad som kommer fortsätta driva tillväxten är migreringen från fysisk handel till e-handel och takten är avgörande.
Läs mer

Sportamore lanserar Sportamore Outlet

Pressmeddelande

2016-03-01 09:13 -
Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015

Pressmeddelande

2016-02-18 12:35 - Sportamore AB (publ) (Nasdaq Stockholm) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 31 december 2015.
Läs mer

Sportamore inleder samarbete med SATS ELIXIA

Pressmeddelande

2015-12-21 12:42 -
Läs mer

Sportamore vinner priset Årets Nätbutik 2015

Pressmeddelande

2015-12-03 16:28 - Prisjakts medlemmar har röstat fram Sportamore till Årets Nätbutik 2015 i kategorin Sport och Outdoor.
Läs mer

Sportamore sätter nya orderrekord – ny order var åttonde sekund under Cyber Monday

Pressmeddelande

2015-12-03 08:43 -
Läs mer

Ny logistikchef och andra ledningsförändringar Sportamore AB (publ)

Pressmeddelande

2015-11-02 08:59 - Sportamore meddelade idag förändringar i bolagets ledning.
Läs mer

Sportamore: EP-Access Stark försäljningstillväxt under Q315

Nyhet

2015-10-29 15:41 - Sportamore lyckades öka försäljningen med 59 % för Q315 och uppgick till 132,6 MSEK (83,5). Omsättningstillväxten skedde både på hemmamarknaden i Sverige samt i segmentet övriga Norden. Omsättningen kom in 12 % högre än vad vi hade prognostiserat. Bolaget har under hösten utarbetat nya finansiella mål. Där är det sagt att de ska växa snabbare än marknaden samt stärka sin position som den ledande onlinesporthandlaren i Norden. Och tillväxten i Sverige ska ske under lönsamhet. Vi justerar upp försäljningsprognosen med 6,4 % för 2015E. För 2016E och 2017E justerar vi upp försäljningsprognosen med 2,7 % respektive 1,1 %. Vi reviderar ned prognosen för EBIT för 2016E och 2017E där vi sänker EBIT till -15 MSEK respektive -1 MSEK. Vi bedömer dock att Sportamore kommer att förbli en stark onlinesporthandlare i Norden. De har fortfarande som mål att fortsätta växa men nu också med ambitionen att skapa lönsamhet. Efter våra prognosförändringar handlas aktien till en EV/SALES 0,37x för 2016E.
Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015 samt nya finansiella mål

Pressmeddelande

2015-10-27 12:55 - Sportamore AB (publ) (Nasdaq Stockholm) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 30 september 2015 och offentliggör samtidigt ett nytt finansiellt mål.
Läs mer

Orderrekord för Sportamore i september

Pressmeddelande

2015-10-05 14:58 - September uppvisade den hittills största orderingången i Sportamores historia.
Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sportamore AB (publ)

Pressmeddelande

2015-09-23 17:37 - Extra bolagsstämma har hållits i Sportamore AB (publ), org. nr 556788-8614 ("Bolaget") den 23 september 2015.
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Sportamore AB (publ)

Pressmeddelande

2015-08-31 17:41 - Aktieägarna i Sportamore AB (publ), org. nr 556788-8614 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 23 september 2015 kl. 17.00. Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Bangatan 19 i Solna.
Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

Pressmeddelande

2015-07-24 09:35 - Sportamore AB (publ) (Nasdaq Stockholm) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 30 juni 2015.
Läs mer

Förändring i Sportamores ledning

Pressmeddelande

2015-06-03 10:30 - Ulrika Lindgren har valt att sluta som logistikchef för Sportamore. Rekryteringsprocessen för att hitta Ulrika Lindgrens efterträdare har inletts.
Läs mer

Sportamore har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm och offentliggör prospekt

Pressmeddelande

2015-05-11 00:01 - Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Sportamore AB (publ) (”Sportamore”) för upptagande till handel på Nasdaq Stockholm. Johan Ryding, vd, kommenterar: ”Att bolagets aktie noteras för handel på Nasdaq Stockholm innebär att vi kan nå ut till en bredare allmänhet och att intresset för bolaget ökar ytterligare. Det är min övertygelse att detta på bästa sätt skapar värde för nuvarande och blivande aktieägare. Vi står väl rustade att ta oss an utmaningen att fortsätta bygga Nordens bästa sportbutik.” 
Läs mer

Kommuniké från årsstämma

Pressmeddelande

2015-05-04 16:40 - Sportamore AB (publ) höll årsstämma den 4 maj 2015 varvid i huvudsak följande beslut fattades.
Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

Pressmeddelande

2015-05-04 13:08 - Sportamore AB (publ) (Nasdaq First North) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 31 mars 2015.
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Sportamore AB (publ)

Pressmeddelande

2015-03-31 16:37 - Aktieägarna i Sportamore AB (publ), org. nr 556788-8614 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 maj 2015 kl. 16.00. Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Bangatan 19 i Solna.
Läs mer

Planerat datum för offentliggörande av årsredovisning för 2014

Pressmeddelande

2015-03-26 10:27 -
Läs mer


Sida 1 av 2. Visa äldre