Pressmeddelanden

  • Pressmeddelande

  • Nyhet

Kallelse till extra bolagsstämma i Sportamore AB (publ)

Pressmeddelande

2015-08-31 17:41 - Aktieägarna i Sportamore AB (publ), org. nr 556788-8614 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 23 september 2015 kl. 17.00. Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Bangatan 19 i Solna.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

Pressmeddelande

2015-07-24 09:35 - Sportamore AB (publ) (Nasdaq Stockholm) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 30 juni 2015.

Läs mer

Förändring i Sportamores ledning

Pressmeddelande

2015-06-03 10:30 - Ulrika Lindgren har valt att sluta som logistikchef för Sportamore. Rekryteringsprocessen för att hitta Ulrika Lindgrens efterträdare har inletts.

Läs mer

Sportamore har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm och offentliggör prospekt

Pressmeddelande

2015-05-11 00:01 - Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Sportamore AB (publ) (”Sportamore”) för upptagande till handel på Nasdaq Stockholm. Johan Ryding, vd, kommenterar: ”Att bolagets aktie noteras för handel på Nasdaq Stockholm innebär att vi kan nå ut till en bredare allmänhet och att intresset för bolaget ökar ytterligare. Det är min övertygelse att detta på bästa sätt skapar värde för nuvarande och blivande aktieägare. Vi står väl rustade att ta oss an utmaningen att fortsätta bygga Nordens bästa sportbutik.” 

Läs mer

Kommuniké från årsstämma

Pressmeddelande

2015-05-04 16:40 - Sportamore AB (publ) höll årsstämma den 4 maj 2015 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

Pressmeddelande

2015-05-04 13:08 - Sportamore AB (publ) (Nasdaq First North) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 31 mars 2015.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Sportamore AB (publ)

Pressmeddelande

2015-03-31 16:37 - Aktieägarna i Sportamore AB (publ), org. nr 556788-8614 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 maj 2015 kl. 16.00. Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Bangatan 19 i Solna.

Läs mer

Planerat datum för offentliggörande av årsredovisning för 2014

Pressmeddelande

2015-03-26 10:27 -

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2014

Pressmeddelande

2015-02-19 12:06 - Sportamore AB (publ) (Nasdaq OMX First North) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari – 31 december 2014.

Läs mer

Ökat antal aktier och röster i Sportamore AB (publ)

Pressmeddelande

2015-01-28 10:18 -

Läs mer

Nätverket Divas har utsett årets kvinna 2014

Pressmeddelande

2015-01-12 14:31 - Sportamores logistikchef Ulrika Lindgren är utsedd till årets affärskvinna 2014. Divas, sportbranschens ledande nätverk för kvinnor, delar för fjärde året i rad ut priset till årets affärskvinna inom svensk sporthandel. Årets vinnare blev Ulrika Lindgren, Logistikchef på Sportamore.

Läs mer

Sportamore vinner priset Årets Nätbutik 2014

Pressmeddelande

2014-12-03 09:29 - Prisjakts medlemmar har röstat fram Sportamore till Årets Nätbutik 2014 i kategorin Sport och Outdoor.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014

Pressmeddelande

2014-11-04 09:17 - Sportamore AB (publ) (Nasdaq OMX First North) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 30 september 2014.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Pressmeddelande

2014-08-07 09:14 - Sportamore AB (publ) (Nasdaq OMX First North) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 30 juni 2014.

Läs mer

Sportamore vinner Årets Kundtjänst

Pressmeddelande

2014-05-23 13:16 - Sportamore vinner priset Årets kundtjänst på Nordic E-commerce Awards. 

Läs mer

Kommuniké från årsstämma

Pressmeddelande

2014-04-23 16:49 - Sportamore AB (publ) höll årsstämma den 23 april 2014 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014

Pressmeddelande

2014-04-23 12:32 - Sportamore AB (publ) (Nasdaq OMX First North) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 31 mars 2014.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Sportamore AB (publ)

Pressmeddelande

2014-03-24 16:22 - Aktieägarna i Sportamore AB (publ), org. nr 556788-8614 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 april 2014 kl. 16.00. Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Bangatan 19 i Solna.  

Läs mer

Sportamore genomför framgångsrik riktad nyemission om 60,5 MSEK

Pressmeddelande

2014-03-18 08:00 - TI, MAR 18, 2014 08:00 CET Sportamore AB (publ) (”Sportamore”) offentliggör idag att bolaget har genomfört en fulltecknad riktad nyemission av 1,1 miljoner nya aktier, vilket tillför bolaget 60,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

Läs mer

Sportamore offentliggör placering av nya aktier

Pressmeddelande

2014-03-17 17:31 - MÅ, MAR 17, 2014 17:31 CET Sportamore offentliggör placering av nya aktier genom en riktad nyemission.

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2013

Pressmeddelande

2014-02-18 12:28 - Sportamore AB (publ) (Nasdaq OMX First North) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari – 31 december 2013.

Läs mer

Sportamore ingår förlikning med Aftonbladet

Pressmeddelande

2013-12-16 16:45 -

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september

Pressmeddelande

2013-11-07 12:06 -

Läs mer

Sportamores erbjudande till allmänheten övertecknat

Pressmeddelande

2013-10-01 17:29 - Sportamores AB (publ) (”Sportamore”) erbjudande till allmänheten övertecknades med 106%. Totalt teckningsintresse uppgick till drygt 1,1 miljoner aktier. Syftet med emissionen är att sprida aktien till så många nya aktieägare som möjligt, skapa förutsättningar för en bättre likviditet i aktien, samt tillföra nytt kapital till bolaget. Totalt kommer 550 000 nya aktier i Sportamore att emitteras till mer än 300 nya ägare.

Läs mer

Styrelsen för Sportamore avser att genomföra en ägarspridning genom ett erbjudande till allmänheten

Pressmeddelande

2013-09-16 10:00 - I syfte att (i) sprida aktien till så många nya aktieägare som möjligt inför ett eventuellt listbyte till NASDAQ OMX, small cap, under 2014, (ii) skapa förutsättningar för en bättre likviditet i aktien samt (iii) för att tillföra nytt kapital, har styrelsen för Sportamore beslutat att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genomföra ett erbjudande riktat till allmänheten i Sverige om förvärv av högst 550 000 aktier, dock ej överstigande ett sammanlagt värde av 2,5 MEUR. Teckningskursen kommer att fastställas till ett belopp motsvarande 93,5 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Sportamoreaktien under perioden fr.o.m. den 16 september och t.o.m. den 29 september 2013 dock lägst 35 kronor och högst 39 kronor. Om erbjudandet fulltecknas tillförs Sportamore högst 2,5 MEUR. Anmälningsperioden löper fr.o.m. den 16 september t.o.m. den 29 september 2013.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni

Pressmeddelande

2013-08-07 09:30 - Andra kvartalet i sammandrag • Totala intäkter uppgick till 70,0 (35,8) MSEK i det andra kvartalet. • Försäljningstillväxten under perioden var 95% • Rörelseresultatet uppgick till -7,1 (-2,7) MSEK. • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -17,2 (0,6) MSEK

Läs mer

Kommuniké från årsstämma

Pressmeddelande

2013-05-08 09:00 - Sportamore AB (publ) höll årsstämma den 7 maj 2013 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars

Pressmeddelande

2013-05-07 12:21 - Sportamore AB (publ) (Nasdaq OMX First North) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari – 31 mars 2013.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Sportamore AB (publ)

Pressmeddelande

2013-04-09 09:00 - Aktieägarna i Sportamore AB (publ), org. nr 556788-8614 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 kl. 16.00. Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Bangatan 19 i Solna.

Läs mer

Sportamore inger stämningsansökan mot Aftonbladet

Pressmeddelande

2013-02-19 08:59 - Styrelsen för Sportamore AB (Publ) har beslutat att stämma Aftonbladet för avtalsbrott i samband med samarbetet runt Sportbladetshop. Grunden är att Aftonbladet vid upprepade tillfällen har överträtt konkurrensklausulen i samarbetsavtalet som finns mellan parterna. Med anledning av detta ges idag en stämningsansökan in till Stockholms tingsrätt.

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2012

Pressmeddelande

2013-02-12 12:46 - Sportamore AB (publ) (Nasdaq OMX First North) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari – 31 december 2012.

Läs mer

Antal aktier i Sportamore AB (publ)

Pressmeddelande

2012-11-30 09:16 - Antalet aktier i Sportamore AB (publ) har förändrats på grund av genomförd nyemission till följd av en kvittning mot ett lån som Bolaget haft gentemot ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB, i enlighet med beslut vid extra bolagsstämma den 26 mars 2010.

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma

Pressmeddelande

2012-11-07 13:56 - Extra bolagsstämma i Sportamore AB (publ)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september

Pressmeddelande

2012-11-07 09:42 - Sportamore AB (publ) (Nasdaq OMX First North) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari – 30 september 2012.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Sportamore AB (publ)

Nyhet

2012-10-22 13:21 - Aktieägarna i Sportamore AB (publ), org. nr 556788-8614 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 november 2012 kl. 11.00. Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Bangatan 19 i Solna.

Läs mer

Nyemissionen i Sportamore övertecknad.

Nyhet

2012-10-04 19:00 - Emissionen i Sportamore blev övertecknad och bolagets styrelse har beslutat att utnyttja del av utrymmet i den övertilldelningsoption som finns. Totalt tillförs bolaget ca 64,5 msek före emissionskostnader. Bolaget kommer genom emissionen att tillföras tillräckligt många aktieägare för att uppnå NASDAQ OMX First Norths spridningskrav. Handeln förväntas inledas den 25 oktober 2012 under kortnamnet ”SPOR”.

Läs mer

E-handelsbolaget Sportamore genomför nyemission om 50 MSEK och listas på NASDAQ OMX First North.

Nyhet

2012-09-17 21:59 - Styrelsen för Sportamore AB (publ) har ansökt om listning av bolagets aktier på NASDAQ OMX First North. I samband med listningen kommer Sportamore genomföra en nyemission av aktier om 50 MSEK riktad till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare.

Läs mer

Visa nyare Sida 2 av 2.