Använd vår hemleverans30 dagars öppet köpKöp nu, betala i slutet av juni

Aktien

Sportamore-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm sedan den 18 maj 2015, under kortnamn SPOR. Den 30 juni 2019 uppgick aktiekapitalet till 1 337 152 kr fördelat på totalt 9 694 351 st aktier med ett nominellt belopp om 0,14 kronor per aktie. Samtliga aktier har lika röstvärde.

Länk till Sportamore-aktien på Nasdaq OMX's hemsida hittar du här.

En teknisk analys av Sportamore-aktien finns hos ABG Sundal Collier.

Likviditetsgaranti

Likviditetsgaranti säkerställer en specifik spread, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljkurs, samtidigt som likviditet tillförs i orderboken genom en garanterad minimivolym aktier på köp- och säljsidan.

Genom att Sportamore använder sig av en likviditetsgarant tas nuvarande och tillkommande aktieägares intressen till vara. Intresset för handeln i bolagets aktie ökar då transaktionskostnaden och risken i handeln med aktien minskar. Detta leder till en mer korrekt prisbildning och värdering av bolaget.

Att köpa och sälja en aktie vid varje givet tillfälle innebär en indirekt transaktionskostnad. Ju mindre skillnaden är mellan köp- och säljkurs är desto lägre blir transaktionskostnaden.

Genom att vara likviditetsgarantikund hos ABG Sundal Collier får Sportamore också tillgång till ett brett nätverk av investerare genom bland annat småbolagsdagar och investerarträffar.


Utdelningspolicy

Styrelsen i Sportamore AB (Publ) antog i april 2019 en ny utdelningspolicy som lyder: När det fria kassaflödet överstiger attraktiva investeringar i lönsam tillväxt ska utdelning lämnas. Styrelsen kommer årligen att utvärdera denna utdelningspolicy med hänsyn tagen till verksamhetens utveckling, rörelseresultat och finansiell ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov samt expansionsplaner. Det finns inga garantier för att styrelsen kommer att föreslå att utdelning utbetalas till aktieägarnaAktiekursgraf